top of page
zen.jpg

Supervision

Ledelses supervision

Individuel supervision

Supervision af plejeforældre

Supervision

 • Personlig udvikling og faglig kvalificering

 • Cementering og udvikling af gode samarbejdskulturer

 • Et varmt sted for lederen, der sidder koldt på toppen

 • Håndtering af kriser, stress, udbrændthed og konflikter

Supervision, som metode,

Bruges til udvikling- og kvalitetssikring.


Supervision er en måde at passe på dig selv,

dine medarbejdere og fagligheden.


Supervision kan være nøglen til

at undgå eller løse op for dårligt arbejdsmiljø,

stress, depression eller udbrændthed

 

Er en faglig, personlig lærings- og udviklingsmetode,

der understøtter og øger trivslen på arbejdspladsen

og kvaliteten i arbejdet. 

Supervision
ledelse

Individuel supervision

Supervision plejeforældre

FOR VIRKSOMHEDER
ledelsessupervision .jpg

Supervision, kan ændre og forebygge:

 • højt sygefravær

 • konfliktfyldt arbejdsmiljø

 • medarbejdere mister arbejdsglæden


Vær på forkant:
Periodisk eller løbende supervision

kan opløse problematikkerne, inden

de bliver fastlåste og problematiske.

Generationsskifte:
I disse år er der rigtig mange virksomheder,

der står overfor et generationsskifte. '


Det kan være en stor udfordring

som ny leder at implementere nye tiltag i en ”gammel” kultur.

 

På samme måde kan det være en stor mundfuld for medarbejdere at imødegå forandringer sat i værk på nye måder af nye mennesker.

Leder, mellemleder eller virksomhedsejer?

Der er koldt på toppen

og de ansattes teamsamarbejde potentielt ret hot

Uanset hvilke udfordringer du bliver mødt af og hvordan de bliver serveret for dig, skal du levere på beslutning og handling. 


Det er ikke uden grund, man siger, der er koldt på toppen. 

Og det er uanset, om du har en enkeltmandsvirksomhed eller leder en stor organisation. 


For lige så fedt og befriende det er at være den, der bestemmer, lige så krævende er det også.


En supervisor er en professionel sparringspartner, der ikke nødvendigvis ved noget om det, din virksomhed leverer, men ved en masse om hvordan, det er at udfylde den position og det ansvar, du har og alle de problematikker, der kan opstå i det felt. 

Teamsamarbejde: 
I rigtig mange organisationer og virksomheder indgår selvstyrende teams eller andre former for teamsamarbejde.

Det er en fantastisk måde at organisere arbejdet og medarbejderne, hvis det fungerer.

Teamsamarbejde er ekstremt krævende og dræbende for arbejdsglæden, hvis det ikke fungerer. 
Ofte er det mindre usagte ting, der til sidst fører til store fastlåste konflikter.

Supervision til dig,

der arbejder med mennesker

Som fagperson indenfor social- og sundheds sektoren, 

påhviler der dig et kæmpe ansvar.

Din kerneydelse er afhængig af dit

personlige engagement og overskud. 

Oplever du:

 • Stress-symptomer (fysiske, mentalt og følelsesmæssigt

 • Nedsat arbejdsglæde

 • Samarbejdsvanskeligheder

 • Øget fejlmængde

 • Øget sygefravær

 • Problemer med at finde ro

 • Øget usikkerhed

Så kan supervision være relevant for dig.

På mange arbejdspladser kan du få

bevilget et antal timer til supervision. 


Supervision kan trækkes fra i skat.

supervision.jpg
individuel supervision
sup plejeforældre

Supervision til plejeforældre

At være plejeforældre er et arbejde hvor arbejdet og ens personlige- og private liv ikke kan undgå at smelte sammen. 

 

 • Du kan umuligt undgå, at dit arbejde bliver påvirket af privatlivet 

 • Ligeledes kan du ikke komme udenom, at dit privatliv bliver påvirket af dit arbejde

Supervision kan hjælpe dig med:

 • At se isoleret på forskellige faglige problemstillinger i forhold til plejebarnet

 • Samarbejdsstrategier i forhold til plejebarnets biologiske familie

 • Samarbejdsstrategier i forhold til plejebarnets myndighedspersoner

 • At værne om jeres familielivet og parlivet

 
Hvis I er flere plejeforældre, der ønsker at gå sammen i en supervisionsgruppe, er dette absolut en fordel.

supervision plejeforældre.jpg
bottom of page